În România, protecţia civilă a luat fiinţă prin Decretul Regal din 28 februarie 1933 sub denumirea de “apărare pasivă” având ca scop “să limiteze efectele bombardamentelor aeriene asupra populaţiei sau resurselor teritoriului, prin protecţie directă sau micşorând eficacitatea atacurilor aeriene”.

  Conceptul de protecţie civilă a avoluat de la “apărare pasivă” la “apărare locală antiaeriană” în 1952, apoi “apărare civilă” în 1978 și “protecţie civilă ” în 1996. Schimbările produse în societatea românească în perioada 1996 – 2004 au dus şi la schimbări în domeniul protecţiei civile prin elaborarea Legii nr. 481/2004 care este în concordanţă cu principiile, scopurile şi obiectivele prevăzute în Strategia Internaţională pentru Prevenirea Catastrofelor, adoptată de Adunarea Generală a ONU, precum şi cele stabilite de mecanismele Uniunii Europene în domeniu.

  Protecţia civilă este o componentă a sistemului securităţii naţionale și reprezintă un ansamblu integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi informare publică, planificare, organizate şi realizate potrivit legii, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflicte armate şi înlăturarea operativă a urmărilor acestora şi asigurarea condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate.

  Dintre atribuţiile protecţiei civile se pot enumera: identificarea riscurilor existente în diferite zone; informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă şi regulile de comportare în caz de dezastre; organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă; alarmarea populaţiei despre iminenţa pericolului; înlăturarea efectelor negative ale dezastrelor şi asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate.

  Măsurile de protecţie civilă se realizează din timp, la diferite niveluri organizatorice, zone, localităţi de către toate organismele cu responsabilităţi stabilite de lege. În județul Bihor, coordonarea realizării acestor măsuri se realizează de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana”.

  În data de 28 februarie, Ziua Protecției Civile din România, gândurile tuturor se îndreaptă spre cei care acţionând sub deviza “cu viaţa mea apăr viaţa” se găsesc permanent în slujba cetăţenilor pentru a-i preveni, ocroti, salva şi ajuta să învingă stihiile naturii sau alte pericole majore.