PROGRAMUL DE LUCRU PRIVIND PRIMIREA DOCUMENTAȚIILOR:

  • LUNI
08:30 – 16:30
  • MARȚI
08:30 – 16:30
  • MIERCURI
08:30 – 16:30
  • JOI
08:30 – 16:30
  • VINERI
08:30 – 16:30

Program de relaţii cu publicul al biroului avizare – autorizare

orele 09-14 în zilele de Luni, Miercuri şi Joi

Email

Documentația tehnică în format electronic depusă în vederea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu poate fi:

– scanată, însoțită doar de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului

– în format *.pdf sau alte forme, însoțită doar de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului și a factorilor care au contribuit la elaborarea documentației (proiectanți, verificatori de proiecte, experți tehnici etc.)

Cererile de emitere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă însoțite de documentațiile aferente pot fi transmise în format electronic la următoarea adresă


avizare.isubh@rdsor.ro