Ne găsiți aici
Alte informații

    Activitatea de primire în audiență se va desfășura numai în cazuri cu caracter deosebit, raportat la situația prezentată de către solicitantul audienței, în condițiile în care conform prevederilor art. 28, alin. (4) din OMAI nr. 33/2020 în cazul solicitărilor de primire în audiență se poate dispune aprobarea cererii, clasarea sau soluționarea de către compartimentul de specialitate.

    În situția aprobării audienței, aceasta se va desfășura astfel:

 • Audiențele se vor desfășura într-o singură locație stabilită în arealul în care este permis accesul publicului în instituție (punctul de primire al publicului);
 • La o audiență vor fi acceptate maxim 2 persoane concomitent pentru dialogul cu demnitarul/personalul cu funcție de conducere;
 • Audiența se va limita la un interval de maxim 15 minute, respectându-se astfel recomandările medicale de evitare a interacțiunii prelungite dintre mai multe persoane;
 • Persoanele care participă la audiență vor trebui să poarte mască și mănuși de protecție și să respecte regulile de prevenire a infectării cu COVID 19 stabilite la nivelul instituției respective.

    Activitatea de consiliere a cetățenilor, prevăzută de OMAI nr. 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor, în Ministerul Afacerilor Interne, se va desfășura astfel:

 • telefonic, de către lucrătorii de relații cu publicul, cetățenii putând să apeleze numerele de telefon afișate pe site-ul fiecărei unități.

    Activitatea de primire a petițiilor cetățenilor va fi asigurată prin intermediul trimiterilor poștale, al adreselor  de e-mail sau prin completarea, online a formularelor postate pe site-urile unităților Ministerului Afacerilor Interne.

Programul de funcţionare al instituţiei 

Compartimentele din structura inspectoratului : luni-vineri 08.00-16.00

Structurile de intervenţie – permanent

Program de audienţe

 • Inspector şef: – Marţi, orele 08.00 -10.00;
 • Prim – adjunct al inspectorului şef: – Miercuri, orele 08.00 -10.00;
 • Adjunct al inspectorului şef: – Luni 10.00-12.00

Primirea cetăţenilor în audienţă de către inspectorul şef, prim – adjunctul inspectorului şef şi adjunctul inspectorului şef se face în zilele şi la orele stabilite pentru desfăşurarea acestei activităţi, prin compartimentul Secretariat sau prin Dispeceratul unităţii.

Înscrierea în audienţă se face direct, la sediul instituţiei, telefonic sau sau prin intermediul altor mijloace de comunicaţie în REGISTRUL PENTRU ÎNSCRIEREA CETĂŢENILOR ÎN AUDIENŢE, având următorul conţinut:

În timpul programului de lucru, între orele 08-16, înscrierea pentru audienţe se face direct, la sediul instituţiei, telefonic, fax, e-mail, etc.,  prin compartimentul Secretariat, prin completarea tuturor rubricilor registrului;

În afara programului de lucru, între orele 16-21, înscrierea pentru audienţe se face direct, la sediul instituţiei, telefonic, fax, e-mail, etc. prin Dispeceratul unităţii, care va  solicita cetăţeanului date privind completarea tuturor rubricilor registrului.

În cazul solicitării primirii în audienţă prin fax, e-mail, etc. persoana solicitantă este obligată să prezinte următoarele:

 1. data la care solicită audienţa;
 2. datele de contact (numele, prenumele, adresa de domiciliu şi numărul de telefon);
 3. persoana la care se solicită audienţa;
 4. problema/problemele ridicate.
Ne puteți scrie aici
Această adresă de e-mail nu este destinată semnalării unor situații de pericol. Dacă situația dumneavoastră reprezintă o urgență, vă rugăm apelați numărul 112!
Email-uri utile
 • Achiziții

  achizitii@isubh.ro

 • C.J.C.C.I.

  cjcci@isubh.ro

 • Financiar

  financiar@isubh.ro

 • Dispecerat

  isubh@isubh.ro

 • Logistică

  logistica@isubh.ro

 • S.P.I.R.C.

  spirc@isubh.ro

 • Relații publice

  relatii.publice@isubh.ro