Modele cerere pentru emiterea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă (conform Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă, aprobate prin Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 129 din 25 august 2016):

Cererile pentru emiterea avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu sau de protecţie civilă se înaintează Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bihor, în a cărui competenţă intră soluţionarea acestor acte.

Model Opis documente depuse pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu/de protecţie civilă (conform Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă din 25.08.2016) - format.doc
OPIS
Tipizatele - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila: